Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 
      
  Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 σύσκεψη στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για τα ζητήματα που αφορούν στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
      Η σύσκεψη έγινε παρουσία του Οργανωτικού Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Διοικητικής Επιτροπής e-Ε.Φ.Κ.Α. Δημοσίων Υπαλλήλων κ.κ. Ευθυμίου Χριστόδουλου, Κοτσωβόλου Ισμήνης (Διευθύντριας Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα), Κοντοκώστα Κωσταντίνου (Προϊστάμενου Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.), Αγγελίδου Ευφροσύνης (Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα και Ο.Τ.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α.), όπως και των Κανελλοπούλου και Κεφαλληνού, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. 
      Στη συνάντηση τέθηκαν όλα τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας αιτήματα, που έχουμε αναδείξει ως Ομοσπονδία (τα έγγραφα μπορεί ο καθένας να τα διαβάσει αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας). 
            Έγινε επίσης συζήτηση των θεμάτων σχετικά με την επιτάχυνση της
απονομής
της κύριας σύνταξης, του Επικουρικού και της Εφάπαξ Παροχής.
            Σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο
αυτοματοποιημένο σύστημα έκδοσης συντάξεων, με τα λανθασμένα Δ.Α.Υ.Κ. (π.χ. Κρατήσεις, Παλιός-Νέος Ασφαλισμένος, Διαδοχική κ.λπ.) η απάντηση στην αγωνία χιλιάδων εργαζομένων ήταν ότι, θα εξετάζονται με ξεχωριστό τρόπο
και κατάθεση στο πρωτόκολλο του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ξεχωριστό φάκελο οι εκκρεμότητες και τα λάθη που ίσως έχουν γίνει, για να μην προσφεύγουν σε Δικηγορικά Γραφεία οι ασφαλισμένοι και αναγκάζονται να πληρώνουν δικαστικά
έξοδα (Ελεγκτικό Συνέδριο), παράβολα και δικηγορικές αμοιβές.
           Ήδη, την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε στην ιστοσελίδα του e-
Ε.Φ.Κ.Α. ξεχωριστό κουτάκι
που μπορεί να δει ο Δημόσιος Υπάλληλος την πορεία της σύνταξης του. 
          Σήμερα υπάρχουν περίπου πεντακόσιες (500) εκκρεμότητες που δεν έχουν εκδοθεί συντάξεις εκ των οποίων για τις τριακόσιες πενήντα (350) έχει γίνει ήδη αλληλογραφία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες για την έκδοση συντάξεων που εκκρεμούν είτε μέσω διαδοχικής, είτε με λάθη στον υπολογισμό. 
          Κατά την διάρκεια της σύσκεψης υπήρξε αναλυτική καταγραφή της
διαδικασίας συνταξιοδότησης
και εντοπίσθηκαν τα προβλήματα που συντελούν στην καθυστέρηση, στα λάθη αλλά και στις εκκρεμότητες. 
          Προς αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος όσων εργαζομένων είχαν
ασφαλιστεί στα Β.Α.Ε. στους Ο.Τ.Α. και πλήρωναν επιπλέον εισφορά 4,3% και θα έπρεπε να παίρνουν προσαύξηση στη σύνταξη 0,075 ανά έτος,
από Ιανουάριο ή Φεβρουάριο ειπώθηκε πώς θα μπει στο αυτοματοποιημένο σύστημα η διαδικασία για την απόδοση ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα.
          Για τα ζητήματα παραγραφής του ΕΦΑΠΑΞ μετά την 5ετια και το
ζήτημα που έχει ανακύψει με την διαφορά του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
και του Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., το εξετάζει ήδη η
Διοικητική Επιτροπή Ενστάσεων.
          Για το ζήτημα με την αναδρομική ένταξη στα Β.Α.Ε. όσων
απασχολήθηκαν με προσωρινά αποτελέσματα θα υπάρξει έγγραφο που θα απαντάει στο πλαίσιο απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ
αι του εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας που δέχεται την αναδρομική ένταξη για όσους
εργάστηκαν με προσωρινά αποτελέσματα.
          Τέθηκαν τα ζητήματα που έχει βάλει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συνταξιούχων Ο.Τ.Α.
με το πρόσφατο έγγραφο της και θα υπάρξει αναλυτική
τοποθέτηση στο 49 ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
           Τα προβλήματα στην υποστελέχωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. αλλά και στις
μισθοδοσίες και κατ΄ επέκταση στους εκκαθαριστές στους Δήμους είναι
τεράστια και πρέπει
η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας να τα
λύσουν άμεσα για να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι συνάδελφοι μας. 
            Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τον αγώνα και για τα Συνταξιοδοτικά-
Ασφαλιστικά δικαιώματα μας μέχρι την επίλυση
των προβλημάτων και την
ικανοποίηση όλων των δικαίων αιτημάτων μας.
            Με αποφασιστικότητα και δύναμη η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αγωνίζεται για την
υπεράσπιση και των συνταξιοδοτικών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας και προχωράει με γνώση και στοχευμένες αποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Συνεχίζουμε δυναμικά, αποφασιστικά, μαζικά και αποτελεσματικά.

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Από το Blogger.